Rechtsgebieden

De juristen en advocaten van OZ+LEGAL richten zich op de volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtsgebieden.

Expertises

Vanuit onze ruime kennis en ervaring met alle voorkomende juridische vraagstukken op het gebied van het (Europese) aanbestedingsrecht, ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bouwrecht, compliance en toezicht, gezondheidszorg en huurrecht voorziet OZ+LEGAL u adequaat van gedegen juridisch advies.

Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsprocedures kunnen complex van aard zijn. Als u twijfelt over de te volgen weg en zeker wilt weten dat u op de juiste wijze handelt, schakel dan OZ+LEGAL in. 

Ambtenarenrecht

Niet alleen materieel verschilt het ambtenarenrecht van het civiele arbeidsrecht, ook procedureel is er verschil tussen enerzijds de regels van het bestuursprocesrecht en anderzijds die van het burgerlijk procesrecht. Bovendien heeft elke overheidssector – zoals Rijk, gemeente, politie, onderwijs – een eigen rechtspositieregeling met specifieke voorschriften.

Arbeidsrecht

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 is er veel verandert in het arbeidsrecht. Dit kan gevolgen hebben voor uw organisatie en uw (tijdelijke) medewerkers.

Bouwrecht

Het geheel van rechtsregels heeft als primair doel het regelen en waarborgen van het totale bouwproces. OZ+LEGAL adviseert en ondersteunt aannemingsbedrijven, architecten, ontwikkelaars, publiekrechtelijke instellingen, aanbestedende diensten en andersluidende professionele partijen.

Compliance en Toezicht

Het is van belang dat uw medewerkers en organisatie werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

OZ+LEGAL kan u hiermee helpen en biedt cursussen aan die u en uw medewerkers hiermee verder op weg kunnen helpen.

Huurrecht

Ondanks dat er een wettelijke regeling voor het Huurrecht bestaat ontstaan er met regelmaat geschillen tussen verhuurders en huurders over bijvoorbeeld de onderhoudsverplichtingen en gebreken aan het gehuurde, huur(prijs)bescherming, opschorting, onderverhuur en over de (tussentijdse) beëindiging van huurovereenkomsten.

Gezondheidszorg

Nieuwe ontwikkelingen binnen het zorgstelsel met een wirwar van complexe wet- en regelgeving. Het is belangrijk dat u zich laat adviseren door deskundige juristen die de wet- en regelgeving en alle concrete veranderingen begrijpen en dit voor u op een eenvoudige en transparante wijze kunnen vertalen.

OZ+ LEGAL B.V.

Stuur ons een bericht