Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap OZ+Legal B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder de naam OZ+Legal onder nummer 64685209, inzake de website van OZ+Legal (www.ozpluslegal.nl). Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de OZ+Legal door middel van het klantensysteem van de OZ+Legal en de verwerkingen via onze website en -voor zover van toepassing- de toekomstige app (te downloaden via Android in de Play Store, IOS in de App Store en Windows in de Windows Store) alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

OZ+Legal respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de OZ+Legal. U dient zich ervan bewust te zijn dat de OZ+Legal niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de OZ+Legal, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van de OZ+Legal en mogelijk gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren voor zover u ons hiertoe opdracht heeft gegeven. Uw persoonsgegevens kunnen ook door de OZ+Legal worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf nadrukkelijk en schriftelijk toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de OZ+Legal. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en OZ+Legal. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn
De OZ+Legal bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over het cookiebeleid van de OZ+Legal.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de OZ+Legal. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.