Huurrecht

OZ+LEGAL is uw sparringpartner op het gebied van huurrecht in de breedste zin van het woord.

OZ+LEGAL is uw sparringpartner op het gebied van Huurrecht in de breedste zin van het woord. OZ+LEGAL houdt zich onder meer bezig met advisering en ondersteuning (inclusief de bijbehorende contractvorming) voor talloze ondernemingen, waaronder woningcorporaties, beleggers, zorgaanbieders en overige partijen die nauw zijn betrokken met het Huurrecht. In het Huurrecht gaat het om de rechten en plichten van zowel verhuurders als huurders.

Ondanks dat er een wettelijke regeling voor het Huurrecht bestaat ontstaan er met regelmaat geschillen tussen verhuurders en huurders over bijvoorbeeld de onderhoudsverplichtingen en gebreken aan het gehuurde, huur(prijs)bescherming, opschorting, onderverhuur en over de (tussentijdse) beëindiging van huurovereenkomsten. Vanwege de diversiteit in het Huurrecht en het feit dat veel partijen bestaande huurovereenkomsten simpelweg kopiëren zijn er in de huurpraktijk helaas veel huurovereenkomsten in omloop die onvoldoende zijn toegesneden op de specifieke situatie van partijen, dit met alle nadelige gevolgen van dien.

Huurrecht is een terrein waarmee OZ+LEGAL bij uitstek vertrouwd is.

OZ+LEGAL heeft ruime kennis van en ervaring met:

  • het opstellen en redigeren van uiteenlopende huurovereenkomsten (bedrijfsruimte, overige bedrijfsruimte en woonruimte)

  • het opstellen en redigeren van algemene voorwaarden ten behoeve van huurovereenkomsten

  • in het kader van Scheiden van Wonen en Zorg het opstellen van gemengde overeenkomsten (zorgverlening in combinatie met huur) voor zorgaanbieders en woningcorporaties

  • advisering omtrent alle huurrechtelijke kwalificatieperikelen

OZ+ LEGAL B.V.

Stuur ons een bericht