Gezondheidszorg

Wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg roept juridische vragen op. OZ+LEGAL geeft antwoorden!

Elke verandering in wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg brengt juridische vragen met zich mee. Op het gebied van gezondheidszorg adviseert en ondersteunt OZ+LEGAL landelijk diverse zorgaanbieders en zorgconsumenten, in het bijzonder op het gebied van contractvorming bij zorgaanbieders voor de te leveren intramurale en extramurale zorgverlening aan zorgbehoevenden en daarnaast het adviseren van zorgconsumenten bij hun wettelijke aanspraken waarop ingevolge de wet aanspraak bestaat.

Mede door nieuwe ontwikkelingen binnen het zorgstelsel, waaronder de Wet langdurige zorg, is het tegenwoordig geen sinecure om de rechten en plichten van zorgaanbieders en zorgconsumenten transparant in beeld te krijgen. Een wirwar van complexe wet- en regelgeving. Daarvoor is het belangrijk dat u zich laat adviseren door deskundige juristen die deze wet- en regelgeving en alle concrete veranderingen begrijpen en dit voor u op een eenvoudige en transparante wijze kunnen vertalen.

OZ+LEGAL heeft ruime kennis van en ervaring met:

  • het opstellen en redigeren van zorgleveringsovereenkomsten zowel bij intramurale als extramurale zorgverlening voor zorgaanbieders

  • het adviseren omtrent de juridische aspecten (Scheiden van Wonen en Zorg) bij de extramuralisering van de lichtere zorgzwaartepakketten

  • het opstellen en redigeren van samenwerkingsovereenkomsten tussen zorgaanbieders en als gevolg van zulke samenwerkingen het adviseren op het gebied van het Mededingingsrecht

  • advisering omtrent alle rechten en plichten zowel voor zorgaanbieders als zorgbehoevenden in het kader van de Wlz, Wmo 2015 en Zvw

  • partneropname(beleid) bij zorginstellingen

OZ+ LEGAL B.V.

Stuur ons een bericht