Bouwrecht

OZ+Legal is uw solide partner als het gaat om projectontwikkeling en al uw bouw gerelateerde vragen.

Een ervaren jurist in het Bouwrecht vindt u bij OZ+LEGAL. De juristen van OZ+LEGAL beschikken over ruime deskundigheid zowel in het civiele als het bestuursrechtelijke deel van het Bouwrecht. Vanuit het Europees recht spelen daarnaast het (Europees) Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteun een relevante rol. Het geheel van rechtsregels heeft als primair doel het regelen en waarborgen van het totale bouwproces. OZ+LEGAL adviseert en ondersteunt aannemingsbedrijven, architecten, ontwikkelaars, publiekrechtelijke instellingen, aanbestedende diensten en andersluidende professionele partijen. Hierbij kunt u denken aan advisering en begeleiding omtrent grondverwerving, project- en gebiedsontwikkeling, aanbestedingen en bouwrechtelijke geschillen zoals de aansprakelijkheid voor gebreken, bouwtijdoverschrijding, eigendoms- en auteursrechten, meer- en minderwerk, informatie en waarschuwingsplichten, onvoorziene kostenverhogende omstandigheden en bestekswijzigingen. OZ+LEGAL is uw bouwpartner voor het juridische fundament.

OZ+LEGAL heeft ruime kennis van en ervaring met:

  • het opstellen en redigeren van (onder)aannemingsovereenkomsten, bouwteamovereenkomsten, coördinatieovereenkomsten, intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en exploitatieovereenkomsten

  • advisering, opstellen en begeleiden van (Europese) aanbestedingen voor aanbestedende diensten

  • advisering omtrent bouwgerelateerde voorwaarden (DNR 2012, UAV 2012, UAV-GC 2005, STABU en RAW)

  • advisering bij vraagstukken rondom planschade

  • vraagstukken omtrent grondbeleid en vragen die verband houden met omgevingsrecht

  • advisering omtrent alle bouwrechtelijke vraagstukken en geschillen

OZ+ LEGAL B.V.

Stuur ons een bericht