Arbeidsrecht

Dreigend ontslag, reorganisatie?
OZ+LEGAL biedt u juridische ondersteuning.

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 is er veel verandert in het arbeidsrecht. Dit kan gevolgen hebben voor uw organisatie en uw (tijdelijke) medewerkers.

OZ+LEGAL stelt arbeidsovereenkomsten voor u op en adviseert u over de aanpassing van bijzondere bedingen en uw rechten en plichten. Wij adviseren u over de gronden waarop u een werknemer al dan niet op staande voet mag ontslaan.

In UWV-ontslagprocedures, om bedrijfseconomische redenen, helpt OZ+LEGAL u om het afspiegelingsbeginsel correct toe te passen, het verzoekschrift op de juiste wijze op te stellen dan wel om verweer namens u te voeren.

In ontslagprocedures bij de kantonrechter adviseren wij u bij de dossieropbouw, stellen wij desgewenst het verzoekschrift voor u als werkgever op dan wel bepleiten wij zowel vanuit het perspectief van de werkgever dan wel werknemer uw standpunt bij de kantonrechter.

OZ+ LEGAL B.V.

Stuur ons een bericht